หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ ข่าว อีสานเช้านี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตครีมทาน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 13 กันยายน 2562 , 16:55:20     (อ่าน 937 ครั้ง)  


คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ ข่าว อีสานเช้านี้ เพื่อประชาสัมพันธ์

การผลิตครีมทาน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

----------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี(NBT) และทีมงานฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT) ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “ข่าว อีสานเช้านี้” โดยมี ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร่วมรายการ นายสุภัทธร  นามวงศ์ หัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีและ นางสาวนภาพร ตอพล ผู้ดำเนินรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์ “คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตครีมทาน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ในการผลิตครีมทาน้ำกัดเท้า บรรจุตลับ นำส่งมอบให้หน่วยงานที่ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

           ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของเรายังดำเนินการผลิต “ครีมทาน้ำกัดเท้า” อย่างต่อเนื่อง โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ร่วมด้วยช่วยกันผลิต “ครีมทาน้ำกัดเท้า” เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนและมีอาการน้ำกัดเท้า เพื่อช่วยบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าในการประสบภัยน้ำท่วม และได้ดำเนินการส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลต่างๆ ศูนย์อนามัย อบต. มูลนิธิ จิตอาสา กลุ่มและองค์กรต่างๆ เพื่อไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และอำนาจเจริญ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจและแจ้งความประสงค์ขอรับบริจาค “ครีมทาน้ำกัดเท้า” ซึ่งชาวคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเร่งผลิต “ครีมทาน้ำกัดเท้า” ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบ จำนวน 13,000 ตลับ ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการผลิตครีบครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ทุกชั้นปี เหนื่อยตั้งแต่เช้ายันค่ำเพื่อเร่งผลิต “ครีมทาน้ำกัดเท้า” ให้ทันต่อความต้องการของผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้แจ้งความประสงค์และขอรับครีบผ่านทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำหน้าที่ส่งต่อ “ครีมทาน้ำกัดเท้า” ไปสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงต่อไป และต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสมทบทุนและปัจจัยต่าง ๆ ในการดำเนินการผลิต “ครีมทาน้ำกัดเท้า” ซึ่งเป็นสายธารน้ำใจและความเกื้อกูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในยามยาก

          หากผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประสงค์ขอรับ “ครีมทาน้ำกัดเท้า” ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทร. 0-4535-3602-9 หรือ สายตรงคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 09-0834-2950 ในวันและเวลาราชการ

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว