หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์นักสร้างสื่อ UBU Youtuber Camp 2019


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 12 กันยายน 2562 , 14:46:29     (อ่าน 1,134 ครั้ง)  


สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ม.อุบลฯจัดกิจกรรม

ค่ายสร้างสรรค์นักสร้างสื่อ UBU Youtuber Camp 2019

                 ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 – 10 กันยายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม UBU Youtuber camp 2019 ค่ายสร้างสรรค์ นักสร้างสื่อ”โดยมี ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมนี้ รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวเปิดกิจกรรม

                โอกาสนี้ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้เชิญวิทยากร ผู้กำกับภาพยนตร์ “ไทบ้าน เดอะซีรีส์” คุณสุรศักดิ์ ป้องศร และคณะ ให้ความรู้ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างผลงาน อย่างไร  ให้น่าสนใจ และเข้าถึงคนดู การฝึกปฏิบัติ สร้างผลงานและตัดต่อวิดีโออย่างไร ให้น่าสนใจ และเข้าถึงคนดู และในส่วนของวันที่ 2 ประกอบไปด้วยการบรรยายหัวข้อ เทคนิคการใช้งานแอพพิเคชั่น Youtube อย่างมืออาชีพ โดย คุณชิตชัย  เลิศศิริวัฒนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และการอภิปรายและเสวนา เรื่อง “UBU Youtuber เทคนิคการสร้างสื่อสร้างสรรค์” โดย ทีม UBU Youtuber นายอภิสิทธิ์ สร้อยมาลุน (บอล) Youtuber และนักพากย์เกมส์ ช่อง Back Getsu นายพรชัย ดุจดา (เอ็กต้า) Youtuber Cover Music Video ช่อง คำหล้า Productionนายณภัธรวงษ์ สุนทรินทร์ (ติวเตอร์) Youtuber เสียงธรรมชาติคลายเครียดช่อง Napattharavong Suntharinและนำเสนอผลงาน “สื่อสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์ ม. อุบลฯ

               ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ทักษะการสร้างสื่อสร้างสรรค์ ของนักศึกษาเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการสร้างหัวข้อสื่อ เทคนิคการถ่ายภาพ การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ การใช้งานแอพพิเคชั่น Youtube และการฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) ให้สามารถเป็น Youtuber รุ่นใหม่ได้