หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรม TOEFL และ IELTS ฟรี แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 กันยายน 2562 , 11:00:21     (อ่าน 1,041 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดอบรม TOEFL และ IELTSฟรี แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 และ วันที่ 10 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL และ IELTSโดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการสอบ TOEFL และ IELTS ตลอดจนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการทำข้อสอบโดยตรงจากวิทยากรศูนย์สอบ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมสอบ TOEFL และ IELTS ได้

          โดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เผยว่า ทั้งสองโครงการต้องการที่จะมุ่งให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเตรียมความพร้อมที่จะสอบ ทั้ง TOEFL และ IELTS เพราะการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันนี้จะต้องมีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นปี อย่างบางมหาวิทยาลัยก็จะมีการวัดระดับนี้ก่อนจบการศึกษา และก่อนเข้าทำงานทุกคนก็ควรจะมีตัววัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานยื่นสมัครเพื่อที่จะเข้าทำงานได้และมีความเจริญเติบโตได้ในหน้าที่การงาน ซึ่งการจัดการอบรมทั้งสองครั้งนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมจะประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมก็จะได้ความรู้ในสองส่วนทั้งในด้านการเตรียมตัวและการทำความคุ้นเคยกับตัวข้อสอบ