หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประมวลภาพกิจกรรมการจัดอบรมหลักสูตร "เกษตรอัจฉริยะ (Smart farm)" วันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ. 2562


โพสต์โดย : ศุภชัย บุญเฉลียว     วันที่ 9 กันยายน 2562 , 14:26:14     (อ่าน 917 ครั้ง)  


วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมได้จัดอบรมหลักสูตร "เกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) " ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มงคง ปุษตานนท์ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม ซึ่งการอบรมมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำระบบต่างๆ เช่น การประยุกต์ใช้ระบบ IOT ในการใช้ในโรงเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมจักรกลทางการเกษตร (Drone) โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญแนะนำให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

หลังจากที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำระบบเกษตรอัจริยะแล้ว ทางผู้จัดการอบรมได้มีการนำผู้เข้าร่วมอบรมลงพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตร ศึกษาระบบการจ่ายไฟฟ้าในโรงเรือน การวัดความชื้นในอากาศ และการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง "เฮือนกำนัน" เพื่่อศึกษาการนำระบบ Smart house มาใช้ในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น การออกแบบพื้นคอนกรีตที่สามารถดูดซึมน้ำได้ การประยุกต์พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการใช้ไฟฟ้าจากส่วนกลาง

จากนั้นช่วงบ่ายมีการให้ความรู้และปรึกษาเรื่องทุนสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะโดยหน่วยงาน ITAP ชึ่งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากนั้นได้มีการแนะนำตัวแทนจำหน่ายและผลิตอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการทำเกษตรอัจฉริยะ ช่วงสุดท้ายของการจัดอบรมมีการจัดเวทีสัมมนาเรื่องการทำเกษตรอัจฉริยะ โดยคณาจารย์จากหลายสาขาและตัวแทนเกษตรกร