หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ ร่วมกับช่างชุมชน ต.บุ่งหวาย ปรับปรุงสภาพบ้านพร้อมส่งมอบผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 กันยายน 2562 , 18:38:02     (อ่าน 1,229 ครั้ง)  


               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทีมนักวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลงพื้นที่ชุมชนดำเนินโครงการวิจัยการเตรียมความพร้อมของชุมชนกึ่งเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย : กรณีศึกษาชุมชนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมส่งมอบบ้านสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รับเกียรติจาก นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานส่งมอบ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

               อาจารย์สิทธิชัย ใจขาน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า โครงการวิจัยการเตรียมความพร้อมของชุมชนกึ่งเมืองเพื่อรองรับสังคมสูงวัย : กรณีศึกษาชุมชนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือจากทีมช่างชุมชนตำบลบุ่งหวาย ในการปรับปรุงบ้าน สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย พร้อมส่งมอบให้แก่  นางปลั่ง ยืนยง บ้านเลขที่ 56 หมู่ 6 ชุมชนบ้านท่างอย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อายุ 63 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และ นางปลั่ง ยืนยง ม.6 บ้านท่างอย และนางดี พยารัตน์ ม.18 บ้านบุ่งหวายตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้พิการและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในส่วนของการปรับสภาพบ้านได้รับงบประมาณและวัสดุซ่อมแซมบ้านจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค ปรับปรุงบ้านจนแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบโดยมี นายอำเภอวารินชำราบ นายธนาคม กองเพียร มาเป็นประธานมอบบ้านแก่คนพิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมี นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งหวายร่วมเป็นเกียรติในโครงการครั้งนี้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

งานประชาสัมพันธ์อบต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ / ภาพ