หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมิติเวช


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 5 กันยายน 2562 , 11:30:16     (อ่าน 1,555 ครั้ง)  


 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมิติเวช
 
 

          เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ และ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 จำนวน 41 คน เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลขนาด 184 เตียง แหล่งให้บริการทางการแพทย์สำคัญแก่ประชาชน ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาบทบาทในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาล โดยศึกษาจากผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ตรงจากสถานบริการสุขภาพ และเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการหลักสูตร ได้ศึกษาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ เป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ในอนาคต

          โดย โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลสำหรับการดูแลผู้ป่วยและการจัดการองค์กร จาก Joint Commisiion International (JCI)ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2558 – 19 มีนาคม 2561 และประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 – 3 กุมภาพันธ์ 2561