หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ป.โท ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา ม.อุบลฯ จับมือเครือข่ายคนรุ่นใหม่ 4 ประเทศ ลงพื้นที่ชุมชนสำรวจผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำมูล


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 กันยายน 2562 , 22:24:34     (อ่าน 751 ครั้ง)  


              นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายพงษ์เทพ บุญกล้า ลงพื้นที่ชุมชน ดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายคนรุ่นใหม่ จากประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และไทย ดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำมูล อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกๆ ปี

               นายพงษ์เทพ บุญกล้ากล่าวถึงการลงพื้นที่ดำเนินโครงการในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายคนรุ่นใหม่จากหลากหลายประเทศที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อนหน้าได้เดินทางไปเรียนรู้ในประเทศต่างๆ คือ การรับมือกับภัยพายุที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ การจัดการน้ำและความมั่นคงทางการเกษตรที่หมู่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย การจัดการและการรับมือจากแผ่นดินไหวที่เมืองโกเบ ญี่ปุ่น และการจัดการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

              หลังจากนั้นได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนา “นวัตกรรม” ในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายคนรุ่นใหม่ภายใต้ “ARC PROJECT: ART FOR RESILIENT COMMUNITY” ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก THE JAPAN FOUNDATION ASIA CENTER (มูลนิธิญี่ปุ่น) ใช้ชื่องานว่า “ภัยพิบัติศึกษา” การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่น้ำท่วม (ซ้ำซาก) โดยใช้สิ่งซึ่งอาจเรียกว่าเป็น “นวัตกรรมทางสังคม” (Social Innovation)  เช่น การพาพ่อเฒ่า/แม่เฒ่าในชุมชนถ่ายภาพ (Photo Voice) บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อส่งเสียงบอกกล่าวเรื่องราวสภาพความเป็นอยู่และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ำท่วม  การสร้างวงดนตรีจากขยะ/ของเหลือใช้ในหมู่บ้านกับเด็กและเยาวชนผสมผสานกับเสียงพิณอีสานกระตุ้นจิตสำนึกคนในชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาด้านขยะโดยการประดิษฐ์ชุดการแสดงจากของเหลือใช้ การทำแผนที่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (Mapping Participation) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกๆ ปี การสร้างบอร์ดเกม (Board Game) ใช้สำหรับรณรงค์การจัดการขยะผ่านแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste management)

            นอกจากนั้น ยังมีการจัดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับศูนย์วิจัยอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่องาน “ทศวรรษของความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น” (A DECADE OF MEKONG – JAPAN TARTNERSHIP: SEMINAR ON DISASTER RISK REDUCTION IN ASIA) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นเกี่ยวกับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมกับภัยพิบัติโลก นโยบายการพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขงกับบทเรียนเขื่อนแตก (เซเปียน-เซน้ำน้อย) และการทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างประเทศ กฎหมายและนโยบายระดับประเทศไทยด้านภัยพิบัติธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การทำงานกับชุมชนและรับมือกับภัยพิบัติในระดับท้องถิ่นตัวอย่างการเคลื่อนไหวของชาวบ้านในพื้นที่รับผกระทบจากน้ำท่วมที่เป็นผลพวงจากธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์

            นายพงษ์เทพ บุญกล้า ยังกล่าวอีกว่า หลังจากที่กิจกรรมภายใต้โครงการเกิดขึ้นแล้วมีความมุ่งหวังในการขยายผลการทำงานร่วมกับชุมชนอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบในลักษณะคล้ายกันในลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำอื่นๆ รวมถึงการทำงานเชิงประเด็นภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีสานและภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศไทย ประเทศแถบลุ่มน้ำโขง นอกจากนั้นยังคงเกาะติดพื้นที่เพื่อการผลักดันการทำงานเชิงเครือข่ายร่วมกับนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน นักกิจกรรม สถาบันการศึกษา ชุมชนอื่นๆ และเกาะเกี่ยวกับเครือข่ายคนรุ่นใหม่จากประเทศต่างๆ สู่เป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และสะท้อนให้เห็นว่าแนวโน้มสถานการณ์ด้านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อวิถีชีวิตของคนทั่วโลก ในขณะที่ภาพรวมจากการทำงานร่วมกับชุมชนทำให้เห็นภาพสะท้อนสำคัญของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมของเมืองอุบลราชธานีที่มีความพยายามทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ยังคงปรากฏให้เห็นในวงแคบท่ามกลางความคาดหวังของชุมชนในการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาในระยะยาวมิติต่างๆ และแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสานที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

เพลิน  วิชัยวงศ์นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

พงษ์เทพ บุญกล้า/ ข้อมูล