หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 2 กันยายน 2562 , 13:30:10     (อ่าน 1,171 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC

          ในระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยมี นางพัชรินทร์ จงใจ หัวหน้าสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

          ทั้งนี้เพื่อให้ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสในการ เพิ่มทักษะพร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อเตรียมตัวสอบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC  ตลอดจนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการสอบTOEIC และได้ ทำความรู้จักกับ TOEICและข้อสอบ TOEIC รูปแบบของข้อสอบ แนะแนวข้อสอบ เรียนรู้เทคนิควิธีการทำข้อสอบโดยตรงจากวิทยากรศูนย์สอบรับเกียรติจาก คุณพรศิริ ธาริวงค์ และคุณวิษณุ โล่ดำรงรัตน์ จากศูนย์สอบ TOEIC