หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 30 สิงหาคม 2562 , 19:56:09     (อ่าน 1,101 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีการศึกษา 2562

-----------------------------------------

            เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ชั้น 2ห้องประชุมพวงพะยอม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และ นางสาวศวรรญญา  พิจารณ์ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านกฎหมายของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

             นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ปีนี้ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวนมาก ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงถ้วยพระราชทานจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 111 ทีม ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วยพระราชทาน ซึ่งในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายยุทธนา  คุ้มมี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.ท. ดร.สมนึก  เขมทองคำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ และ นายประดิษฐ์  แป้นทอง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมแข่งขันในทุกข้อคำถาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักขิต  รัตจุมพฏ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ โดยการแข่งขันครั้งนี้ กำหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ 2 คน โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น จากการแข่งขันผลปรากฏว่า โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และทุนการศึกษา จำนวน 10,000.- บาท โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา และทุนการศึกษา จำนวน 5,000.- บาท โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทุนการศึกษา จำนวน 3,000.- บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งทุกรางวัลและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรครบถ้วน

           นางสาวศวรรญญา  พิจารณ์ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทานกล่าวว่า สำหรับการขอรับพระราชทานถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านกฎหมายของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายตลอดจนเชิดชูพระเกียรติคุณที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีต่อวงการกฎหมายไทย และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลให้น้อง ๆ ได้มีความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ทางด้านกฎหมายไทยในอนาคตต่อไป หรืออาจจะสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเราต่อไป

--------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว