หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ศูนย์ประสานงาน ม.อุบลฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)ประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher KruKid Contest รอบ 2


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 29 สิงหาคม 2562 , 18:06:39     (อ่าน 888 ครั้ง)  


ศูนย์ประสานงาน ม.อุบลฯ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” รอบ 2

--------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จัดการประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” รอบ 2 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะครูที่เข้าร่วมการประกวดและคณะกรรมการจากเนคเทคนำทีมโดย ดร.เจษฎา  กาญจนะ ดร.เสาวลักษณ์  แก้วกำเนิด และ ดร.อัชฌา  กอบวิทยา พร้อมทั้งคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานครั้งนี้และ ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในนามผู้ประสานงานประจำศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดประกวดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านบอร์ด KidBrightและ KidBrightIDE ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน มุ่งสู่ Digital Thailandในการขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีบอร์ด KidBright ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครูผู้สอน สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอน และครูเป็นนักค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยสามารถประยุกต์ใช้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นในครูเป็นนักประดิษฐ์ทางด้านสื่อการเรียนการสอน เกิดการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้ครูผู้สอนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

          ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในนามผู้ประสานงานประจำศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กล่าวว่า ในการประกวดครั้งนี้ มีครูสังกัดโรงเรียนจากทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมัครเข้าร่วมการประกวด “KruKid Contest” รอบ 2 และคัดเลือกให้เหลือเพียง 31 ทีม จาก 31 โรงเรียน ที่มาจาก 16 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย อำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแต่ละทีมที่เข้าร่วมการประกวด “KruKid Contest” รอบ 2 จะได้รับทุนพัฒนาสื่อการสอน ทีมละ 2,000.-บาท ในการสร้างสรรค์ผลงานที่นำมาประกวดครั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานจากทีมที่เข้าร่วมการประกวดให้เหลือเพียง จำนวน 6 ทีม และได้รับเงินสนับสนุนเพื่อต่อยอดผลงานทีมละ 3,000.-บาท ซึ่ง 6ทีมที่ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ จะอยู่ใน 20ทีมทั่วประเทศ ที่จะเข้าร่วมการประกวด เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกทีมผู้ชนะ ซึ่งรางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000.- บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันจัดแสดงนิทรรศการในงาน  The 48 International Exhibition of Inventions Geneva” ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ผลิตโดยเนคเทค คือ RoboKid กับ ChemKidที่จะดำเนินการอบรมและส่งมอบให้แก่ทุกโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบครั้งนี้ เพื่อนำไปบูรณาการการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว