หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯให้การต้อนรับ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 28 สิงหาคม 2562 , 14:34:28     (อ่าน 1,055 ครั้ง)  


ม.อุบลฯให้การต้อนรับ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ฐิติเดช ลือตระกูลรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กรผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติพร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ให้การคต้อนรับ ศาสตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมนี้ได้มีการร่วมประชุมหารือและแสวงหาแนวทางการสถาปนาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน

                ทั้งนี้ ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจร่วมกัน MOU เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง กับนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 คลอบคลุมในส่วน การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา โดยศูนย์ประสานงานคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านการพัฒนาความร่วมมือในด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยเฉิงตู