หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            น.ส.จิราพร พอกเพียร นศ.ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับชาติ คว้าตั๋วทัศนศึกษาญี่ปุ่น


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 27 สิงหาคม 2562 , 13:34:28     (อ่าน 1,171 ครั้ง)  


น.ส.จิราพร พอกเพียร นศ.ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ

ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับชาติ คว้าตั๋วทัศนศึกษาญี่ปุ่น

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เจแปนโฟเดชั่น กรุงเทพฯ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ และสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย จัด การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562 ระดับประเทศขึ้น ณ ห้องประชุม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย น.ส.จิราพร พอกเพียร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ในหัวข้อ「新しい私との出会い」 พบกับฉันที่เป็นคนใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้นจาก 10 สถาบันภายในประเทศไทย สำหรับรางวัลผู้ที่ชนะเลิศการประกวด จะได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไป –กลับ ทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จ จากการแข่งขันในคนรั้งนี้ ของ น.ส.จิราพร พอกเพียร และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร อีกทั้งสร้างชื่อเสียงและนำความภูมิใจมาสู่หลักสูตรและสถาบันตนเอง