หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 22 สิงหาคม 2562 , 16:29:48     (อ่าน 764 ครั้ง)  


คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ มองอีสานผ่าน NBT ประชาสัมพันธ์

การจัดงาน เดิน – วิ่ง 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หมอยา พาแล่น”

----------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และทีมงานฝ่ายรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาออกอากาศในรายการ “มองอีสานผ่าน NBT” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “เดิน – วิ่ง 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หมอยา พาแล่น” ที่กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  อกนิตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร่วมรายการ พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์การรับสมัคร “เดิน – วิ่ง 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หมอยา พาแล่น” และ นางสาวอมลวรรณ์  จงจำ ผู้ดำเนินรายการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลอง 25 ปีของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ ได้พบปะ และสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อจัดหาเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสมทบทุนกองทุนมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีต่อไป

           สำหรับการจัดงาน “เดิน – วิ่ง 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หมอยา พาแล่น”เป็นความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์อุบลราชธานี และชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 สมัครได้ที่ https://sites.google.com/ubu.ac.th/ubu-pharma-runและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4535-3600 - 9 และ 0-4535-3610 - 1 ในวันและเวลาราชการซึ่งได้แบ่งประเภทและเส้นทางการรับสมัคร ดังนี้

1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร (Fun Run) ปล่อยตัว 06.00 น. (400 บาท)

2.VIP ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัว 06.00 น. (1,000 บาท)

3. ครอบครัว/ทีม จำนวน 3 คน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตัว 06.00 น. (1,200 บาท)

4. มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร (Mini Marathon) ปล่อยตัว 05.30 น. (500 บาท)

5.VIP ระยะทาง 10 กิโลเมตร ปล่อยตัว 05.30 น. (1,000 บาท)

โดยแบ่งประเภทการแข่งขันดังนี้

1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.

-       ประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่มีการแข่งขันและไม่มีการจำกัดอายุ)

-       ประเภทครอบครัว (จำนวน 3 คน ทั้งนี้ ได้รับเสื้อ 3 ตัว)

2. วิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ปล่อยตัวเวลา 05.30 น. แบ่งรุ่นการแข่งขันตามเพศและช่วงอายุดังนี้

-       รุ่นต่ำกว่า 20 ปี

-       รุ่น 20-29 ปี

-       รุ่น 30-39 ปี

-       รุ่น 40-49 ปี

-       รุ่น 50-59 ปี

-       รุ่น 60 ปีขึ้นไป

หมายเหตุ :การคำนวณอายุโดยใช้ เลข พ.ศ. 2562 - เลข พ.ศ. เกิด

3. การแต่งกายแฟนตาซี (ไม่มีการจำกัดอายุและระยะการวิ่ง)

ผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและของที่ระลึกดังนี้

- ผู้ชนะอันดับ 1 - 3 วิ่งมินิมาราธอนของเพศชายและเพศหญิงในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับโล่รางวัล

- ผู้ชนะอันดับ 1 - 3 ของการแต่งกายแฟนตาซี จะได้รับโล่รางวัล

- ครอบครัวที่ชนะอันดับ 1 - 3 จะได้โล่รางวัล

- นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญรางวัล หลังเข้าเส้นชัยตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร

- ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อวิ่ง “เดิน-วิ่ง 25 ปี เภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี”ท่านละ 1 ตัว

- ผู้สมัครประเภทวีไอพี จะได้รับเสื้อวิ่ง “เดิน-วิ่ง 25 ปี เภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี”ท่านละ 1 ตัว และหมวกที่ระลึก 25 ปีคณะเภสัชศาสตร์

          หลังจากเสร็จสิ้นการบันทึกเทปรายการ “มองอีสานผ่าน NBT” เรียบร้อยแล้ว ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมอบของที่ระลึกการจัดงาน “เดิน – วิ่ง 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “หมอยา พาแล่น” โดยมี นางสาวอมลวรรณ์  จงจำ ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBTอุบลราชธานี)  

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว