หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จับมือเครือข่ายดนตรีไทยจังหวัดอุบลฯ 8 สถาบันจัดโครงการมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 20 สิงหาคม 2562 , 13:36:05     (อ่าน 1,002 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จับมือเครือข่ายดนตรีไทยจังหวัดอุบลฯ 8 สถาบัน

จัดโครงการมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                เมื่อวันศุกร์ที่ 16สิงหาคม 2562 ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ มหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา และเนื่องในโอกาสปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงละครคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                ทั้งนี้ ทางชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายดนตรีไทยจังหวัดอุบลราชธานี 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงเรียนเบญจะมะมหาราช โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โรงเรียนอาเวมารีอา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง และโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ได้ร่วมการแสดงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วย 3องก์ ได้แก่ องก์ที่ 1  “เอกองค์บรมกษัตริยาธิราชเจ้า” การบรรเลงดนตรีไทยประกอบการฉายวีดิทัศน์ เพลงโหมโรงมหาวชิราลงกรณ์ และเพลงอุบลราชธานี องก์ที่ 2 “พระราชกรณียกิจเกริกไกร  มิ่งขวัญผไท ร้อยใจปวงชน” การอ่านทำนองเสนาะบทอศิรวาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขับร้องเพลงถวายพระพร องก์ที่ 3 “วชิรเกียรติคุณากร มโหรีบรรเลงร้อง แซ่ซ้องทั่วหล้า” ประกอบด้วยการขับร้องเพลงเงี้ยวรำลึก สองชั้น และการเดี่ยวฆ้องวงใหญ่หมู่ เพลงนารายณ์แปลงรูป เถา และจบการแสดงด้วยการขับร้องเพลงแขกบรเทศเป็นเพลงอวยพรและเป็นเพลงลา

                อาจารย์มิตต  ทรัพย์ผุด อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนึ่งในผู้ดูแลโครงการนี้ ได้เผยว่า ในการแสดงครั้งนี้ ได้มีคณะครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา ร่วมแสดงและจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนมากกว่า 150คน และมีผู้เข้าชมมากกว่า 450คน ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ให้นักเรียนและนักศึกษาได้ร่วมจัดการแสดงถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีคุณค่า อีกทั้งยังนับเป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนมีโอกาสได้แสดงออกถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นเสาหลักทางการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศชาติด้วย