หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อธิการบดี ม.อุบลฯ ชื่นชมนักศึกษา ชมรม UBU Green Club สร้างชื่อเสียงรับโล่รางวัลระดับชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 สิงหาคม 2562 , 10:58:13     (อ่าน 955 ครั้ง)  


            เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษาชมรม UBU Green Club (ยูบียู กรีน คลับ) นำตัวแทนนักศึกษา 4 ราย เข้าพบท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา ในโอกาสที่ชมรมฯได้รับ โล่รางวัลผลงานระดับเงิน (ดีมาก) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยมี ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับโล่รางวัล ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย และนักศึกษาตัวแทนชมรม เข้าร่วมรับเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

           ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ด้านการเรียน ยังเสียสละเวลาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ทั้งกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนต่างๆที่ผ่านมาอีกด้วย  ด้าน อาจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ได้นำเสนอตัวอย่างต่อท่านอธิการบดี ผลการดำเนินโครงการรณรงค์การลดขยะจากแก้วพลาสติกภายในมหาวิทยาลัย ผ่านการใช้แอพพลิเคชั่น 24mobile waste bank application  สามารถทราบข้อมูลปริมาณการลดขยะพลาสติกแก้วแต่ละครั้ง ปริมาณการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณจำนวนเงินที่ช่วยประหยัด เป็นต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ในการรณรงค์ใช้กระบอกน้ำแทนแก้วพลาสติกในวงกว้างภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

          ในส่วนของตัวแทนนักศึกษาชมรม UBU Green Club 4 ราย ที่เข้าพบท่านอธิการบดี ประกอบด้วย นายสถาพร สายศรี  ประธานชมรมฯ นายศราวุธ ช้างอาจ นางสาวกัญญาพัช อินลี และนางสาวภัทราภรณ์ สุขจิต  ซึ่งทั้งหมดกำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทุกคนรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เข้าพบท่านอธิการบดี นำโล่รางวัลให้ท่านได้ร่วมชื่นชม ท่านอธิการมีความเป็นกันเองมาก นับว่าเป็นกำลังใจที่ดีของนักศึกษา ในการเรียนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดลอ้มที่อยากให้สังคมให้ความสำคัญ ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อสุขภาพที่ดี สังคมน่าอยู่ ชีวิตมีสุขต่อไปในอนาคต

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว