หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 นำ นร. นศ.ลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านภู จ.มุกดาหาร


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 15 สิงหาคม 2562 , 10:40:02     (อ่าน 967 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 9

นำ นร. นศ. ลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านภู จ.มุกดาหาร

            เมื่อระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานวิดทศสัมพันธ์ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมขึ้น โดยนำนักเรียนจากโรงเรียน ชั้นปีที่ 6 จาก โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบและโรงเรียนวิจิตราพิทยา จำนวน 57 คน พร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอินโดนีเซีย ลงพื้นที่ศึกษาภาษาวัฒนธรรม ในรูปแบบกิจกรรม Motivating English Language Learners ซึ่งจะแบ่งนักเรียน นักศึกษาออกเป็นกลุ่ม และเดินศึกษาวัฒนธรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ และนำมาผลิตเป็นสื่อแนะนำเชิญชวนท่องเที่ยวบ้านภูโฮมสเตย์ จังหวัดมุกดาหาร

            ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่ได้ใช้ทักษะในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งโค้ชที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทย ชาวฟิลิปปินส์ และอเมริกัน ซึ่งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมนี้ทุกคนจะได้ร่วมมือกันในการทำโปรเจคร่วมกัน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นเศรษฐกิจท้องถิ่นไปในตัว และนำมาผลิตสื่อวิดิโอเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของบ้านภูนี้ได้

            พร้อมนี้ นางสาวสมฤทัย ศรีชื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า รู้สึกสนุกที่ได้เรียนรู้วันธนธรรม การเรียนรู้ใช้ชีวิตของชาวบ้านภู ซึ่งชาวบ้านเป็นมิตรมาก ได้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่าง ๆ พร้อมทั้งได้สื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและได้รู้คำศัพท์ใหม่ๆอีกด้วย

            และ นายคำเพชร นักศึกษา จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านภูเหมือนได้กลับไปบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งมีความคล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิต การทำไร่นา ได้รู้จักเพื่อนต่างชาติหลายคน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา กับเพื่อนต่างชาติที่ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มาก