หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อธิการบดี ม.อุบลฯร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 12 สิงหาคม 2562 , 14:18:12     (อ่าน 729 ครั้ง)  


              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย ณ  หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  วันที่ 12 สิงหาคม 2562  

          โอกาสนี้ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แม่ดีเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 จำนวน 5 ราย โดยมี คุณแม่อรัญญา  บัวงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ  รุ่นที่ 2 จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สาขาแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และประเทศชาติสืบไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว