หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นิติฯม.อุบลฯ จัดกิจกรรมวันรพี น้อมรำลึกคุณความดี พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 สิงหาคม 2562 , 20:57:31     (อ่าน 994 ครั้ง)  


           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม น้อมรำลึกคุณความดี พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องใน วันรพี โดยรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วางพวงมาลาถวายสักการะ และกล่าวสดุดี โดยมีตัวแทนนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี กล่าวสดุดี ตามลำดับ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

         นายพลศักดิ์  นนท์พละ นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า จัดกิจกรรมน้อมรำลึกคุณความดี  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอเนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการกฎหมายไทย ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง เป็นต้น จึงทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” และถือว่าวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันรพี” 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว