หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อธิการบดี ม.อุบลฯต้อนรับ เอกอัครราชทูตภูฏาน โอกาสเยือนมหาวิทยาลัยและหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 สิงหาคม 2562 , 14:02:32     (อ่าน 840 ครั้ง)  


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji (นายทเชวัง โชเพล ดอร์จิ)เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และเลขานุการเอก ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแสดงความขอบคุณต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ชาวภูฏาน จำนวน 4 ทุน ในปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ ยังหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ของทั้ง 2 ประเทศในอนาคต เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมซากุระ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า ในภาพรวมท่านทูต H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorji เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยและคณะ ท่านเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อแสดงความขอบคุณที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภูฎาน จำนวน 4 ทุน ศึกษาเต็มหลักสูตร ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ศึกาษาคณะบริหารศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรที่เป็นภาษาไทย มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเพิ่มเติม แลพให้ความช่วยเหลือในทุกส่วน ทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ระหว่างเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานร่วมกับคณะและอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานยังได้หารือในความร่วมมือวิชาการที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ สนับสนุนนักวิจัยจากคณะเกษตรศาสตร์  คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการออกแบบส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของประเทศภูฎาน และนักศึกษา MIS คณะบริหารศาสตร์ เขียนเว็บไซด์ให้ Queens Project ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และพร้อมสานต่อเดินหน้าโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ ในอนาคตอีกด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว