หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯจัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์ผืนป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 7 สิงหาคม 2562 , 13:41:29     (อ่าน 924 ครั้ง)  


ม.อุบลฯจัดกิจกรรมจิตอาสารักษ์ผืนป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 

                วันที่ 3 สิงหาคม 2562 สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม จิตอาสารักษ์ผืนป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ขึ้น โดยได้เชิญชวนผู้มีจิตสาธารณะเป็นผู้ที่มีความเสียสละ  อาสาช่วยเหลือผู้อื่น  จึงช่วยเหลือสังคมตามกำลังความสามารถด้วยการเสียสละแรงกาย  ใจ  และสติปัญญา   หรือลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกชั้นปีได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องพี่ ระหว่างคณะให้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน เพื่อสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคมโดยมีนายครรชิต เครือวัลย์หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา นายรัชวุฒิ โคตรลาคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วนบุคลากร  สโมสรนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารักษ์ผืนป่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ดายหญ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ต้นไม้พะยูงเพื่อให้เจริญเติบโตในช่วงฤดูฝน

ภาพข่าว สำนักงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี