หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ-รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ประชุมเตรียมจัดงานประชุมวิชาการThailand-Japan Student ICT Fair 2019(TJ-SIF2019)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 สิงหาคม 2562 , 10:37:09     (อ่าน 1,021 ครั้ง)  


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.โกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร นายชาตรี  ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการ และคณะครู จำนวน 23 คน ในโอกาสเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

         การประชุมในครั้งนี้ นอกจากทั้ง 2 สถาบัน มีความร่วมมือด้านการพัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษาแล้ว ยังประชุมหารือในเรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดงานวิชาการระดับนานาชาติ งานมหกรรมวิชาการ Thailand-Japan Student ICT Fair 2019 (TJ-SIF 2019) กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่19-23 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก คณะอาจารย์ บุคลากร จาก คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน สำหรับรูปแบบการจัดงานมหกรรมวิชาการ เป็นการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ICT ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ (Super Science High Schools) ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำนิทรรศการหลักสูตรการศึกษา ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เข้าแสดงในงานนี้ด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว