หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            2 อธิการบดี ม.อุบลฯ-ม.เว้ เวียดนาม หารือความร่วมมือทางวิชาการ/แลกเปลี่ยนนักศึกาษา


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 สิงหาคม 2562 , 09:29:44     (อ่าน 722 ครั้ง)  


           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับDr. Bao Kham อธิการบดีจากHue University - University of Foreign Languagesสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และผู้ติดตาม Mr. Lai Quoc Loc รองผู้อำนวยการ สำนักงานการจัดการวิจัย เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน ติดตามสรุปกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2556 และหารือเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคงคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และคณาจารย์สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารและสาขาการท่องเที่ยวจากคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับและหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า ในการหารือมีแนวความคิดริเริ่มกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบันอย่างหลากหลาย อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพื่อมาศึกษาต่อและถ่ายโอนหน่วยกิต การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนอาจารย์สอนภาษาไทย-ภาษาเวียดนาม ตลอดจนการร่วมเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ Erasmus Mundus  ปัจจุบันสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ได้ผลักดันให้มีหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งมีลักษณะเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้บุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาชาวต่างชาติที่สนใจเข้ารับการอบรมก่อนเริ่มเรียนในหลักสูตรปกติ นอกจากนี้ Hue University – University of Foreign Languages และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนระยะสั้นร่วมกันกับสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะและห้วงเวลาเดียวกันคือ University of Danang - University of Foreign Language Studiesสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมของเครือข่ายให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

           ด้าน Dr. Bao Kham  อธิการบดีจากHue University แสดงความเห็นพ้องในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและขยายขอบข่ายความร่วมมือ โดยได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้การดูแลนักศึกษาของ Hue University – University of Foreign Languages ที่ส่งมาแลกเปลี่ยนระยะสั้นในทุกปีเป็นอย่างดีเยี่ยม

งานวิเทศสัมพันธ์ / ข้อมูล

เพลิน  วิชัยวงศ์ ปชส.ม.อุบลฯ/ข่าว