หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 , 15:48:43     (อ่าน 942 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแล

และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน

                ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนรับเกียรติจาก ผศ.ดร.สงวน ธานีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ณ คณะพยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การอบรมประกอบไปด้วย การฝึกปฏิบัติปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในส่วนของ การเป็นลม การเป็นลมแดด การเป็นลมจากการเสียเงื่อ เลือดกำเดาไหล ท้องเสีย ไฟไหม้น้ำร้อนลวก สุนัขหรือแมวกัด ได้รับอันตรายจากสารเคมี สิ่งแปลกปลอมติดคอ และการฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

                ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้อื่นที่ประสบเหตุอันมีเหตุจำเป็นต้องรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตนเองได้