หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            น้องใหม่วิศวะฯ ม.อุบลฯ จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดล้อม


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 , 13:07:16     (อ่าน 782 ครั้ง)  


             สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่และบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562เสริมสร้างความรักและความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการทำกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน  กำหนดให้มีกิจกรรม การทำบุญตักบาตร บายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมทำถังดักไขมันแบบง่าย ทาสีศาลากิจกรรม ศาลาเกียร์  เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่อาคารรอบคณะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์

              นายเอกอนันต์ ดวงพุฒ นายกสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า โครงการทำบุญตักบาตรต้อนรับน้องใหม่และบำเพ็ญประโยชน์ เป็นหนึ่งในการรับน้องแบบสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เชื่อมความสัมพันธ์อันดีเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นำไปสู่การศึกษาที่ดี ที่ควบคู่กับการทำกิจกรรม สามารถเป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคม ดั่งเช่นรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอด  

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว