หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมระลึกคุณครูบาอาจารย์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 , 02:04:35     (อ่าน 799 ครั้ง)  


นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมระลึกคุณครูบาอาจารย์จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562

--------------------------------------------

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และ นายเนติวัฏ  คูนแก้ว นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมระลึกคุณครูบาอาจารย์ และการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของการศึกษาไทย และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเคารพบูชากตัญญูกตเวทีต่อคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณในการประสิทธิ์ประสาท และถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์เสมอมา จากนั้นนักศึกษาทุกคนกล่าวบทไหว้ครูตัวแทนนักศึกษาแต่ละคณะนำพานธูปเทียน และพานดอกไม้ไหว้ครู นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตนและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวให้โอวาทนักศึกษา และนักศึกษาร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม และเพลงรางวัลของครู การประกาศผลการตัดสินประกวดพาน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งในปีนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทสร้างสรรค์ จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561 ให้แก่ นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม จากทุกคณะ นักศึกษากิจกรรมดีเด่น จากทุกคณะ นายกสโมสรนักศึกษา จากทุกคณะ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศลำดับที่ 2 - 3 ระดับประเทศ หรือนานาชาติ นายกสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ และประธานสภานักศึกษา ม.อุบลฯ ชมรมดีเด่น มอบเสื้อสามารถแก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

          จากนั้น ทีมเทคนิคเชียร์และนักศึกษาทั้งหมดที่มาร่วมพิธีไหว้ครู ได้ร่วมกันร้องเพลงมาร์ช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยพร้อมเพียงกัน ก่อนที่นักศึกษาทั้งหมดจะแยกย้ายกลับไปยังคณะ เพื่อร่วมพิธีไหว้ครูของแต่ละคณะในช่วงบ่ายต่อไป

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว