หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดปฐมนิเทศ นศ.ต่างชาติ แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 , 08:29:45     (อ่าน 1,230 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดปฐมนิเทศ นศ.ต่างชาติ แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยไทย

                 วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ จากประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรภูฏาน และราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าร่วมทั้งสิ้น ลาว 10 คน โอกาสนี้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติได้กล่าวแนะนำ ให้ข้อมูล แก่นักศึกษาต่างชาติ ทั้งนี้ รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวให้การต้อนรับ

                ซึ่งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเบื้องต้น และทราบแผนการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมนี้ ได้มีการจัดเปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น/ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักศึกษาต่างชาติ อีกด้วย