หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ม.อุบลฯ ร่วมพิธีอัญเชิญพระรูปพระบรมราชชนก-สมเด็จย่า ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานพระราชานุสาวรีย์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 , 15:10:39     (อ่าน 1,027 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จัดพิธีถวายความเคารพ พระรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ก่อนอัญเชิญนำขึ้นประดิษฐาน บนแท่นฐานพระราชานุสาวรีย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวัฒน์  พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  นำผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ประกอบพิธี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         พิธีอัญเชิญพระรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐ์ฐานบนแท่นฐานพระราชานุสาวรีย์ นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ เป็นสิริมงคล และเป็นพระมาหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเสียสละและทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม ผลงานประติมากรรมพระรูปโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถนอมจิตย์ ชุ่มวงค์ เป็นประติมากรผู้ออกแบบ และหล่อปั้น ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพระองค์จริง วัสดุสำริด หรือ Bronzeที่มีความสง่างาม และงดงามยิ่ง เมื่อทั้ง 2 พระองค์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงประดิษฐ์ฐานบนแท่นฐานพระราชานุสาวรีย์ ด้านหน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

          ในส่วนของ พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำประกอบพิธี เปิดกรวยธูปเทียนแพ วางพานพุ่ม ถวายสักการะ จุดเทียน  เครื่องทองน้อย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายราชสดุดี ตามลำดับพิธี เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

            พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นับเป็นสถานที่สำคัญในการเคารพสักการะ ยึดเหนี่ยวจิตใจเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชาวจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนยังเป็นสถานที่สำหรับจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ อาทิ วันมหิดล วันพยาบาลแห่งชาติ เป็นต้น

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว