หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            การประชุมหารือความร่วมมือพัฒนางานวิชาการร่วมกัน ระหว่าง ม.อุบลฯ กับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 , 10:03:35     (อ่าน 1,022 ครั้ง)  


การประชุมหารือความร่วมมือพัฒนางานวิชาการร่วมกัน

ระหว่าง ม.อุบลฯ กับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมด้วยรศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการพร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีฐานการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมคณะผู้ติดตาม ในโอกาสร่วมประชุมหารือ ความร่วมมือพัฒนางานวิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)ในโอกาสนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเสนอข้อมูลผลงานวิชาการและการวิจัยของคณะ ประกอบการหารือ ณ ห้องประชุมบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี