หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            33 นศ.เวียดนาม ม.ดานัง อบรมด้านภาษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 , 18:30:06     (อ่าน 1,165 ครั้ง)  


              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก English For Specific Purposes Department University of Foreign Language Studies – The University of Danang จำนวน 33 คน ในโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนโครงการฝึกอบรมนักศึกษาต่างประเทศ ณ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร English for Career Preparation: หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และ หลักสูตร Intercultural Communication: หลักสูตรการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม  โดยมี Dr. Lê Văn Bá   และ Dr. Trần Văn Thành นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2562           

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คำคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมนักศึกษาต่างประเทศ โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยดานัง และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตร English for Career Preparation: หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และ หลักสูตร Intercultural Communication: หลักสูตรการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม นอกจากจะได้ความรู้ด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดี ของทั้ง 2 สถาบัน อีกด้วย  ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่โดดเด่นในทุกสาขา ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมอีสานใต้ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสู่อาเซียน”  ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของนักศึกษาทุกคน ต้องเรียนเพื่อใช้ในการสื่อสารแบบสากล ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐาน เสริมสร้างทักษะด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความความสามารถ สื่อสารในสังคมทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ

             ในส่วนของกิจกรรมตลอดหลักสูตร นอกจากนักศึกษาจะได้อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน ยังได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่นอีสาน และวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวก นำชมสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว