หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 , 13:28:17     (อ่าน 709 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

              เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม 2562นายอัมพล พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยรับเกียรติจาก นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำสดุดี ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

               สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญตลอดรัชกาลของพระองค์ ทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการทูต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง 32ปี และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม พุทธศักราช 2231สิริพระชนมายุ 56พรรษา

              ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย