หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            



ม.อุบลฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Training 2019


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 , 10:03:51     (อ่าน 889 ครั้ง)  


ม.อุบลฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Training 2019

          เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในหลักสูตรต่าง ๆ โดยเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้การนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษในแต่ละวิชาชีพและความถนัดของตนเอง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการสมัครงานและประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ แบ่งออกเป็นจำนวน 4 หลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตร Department Work Procedure&Lean ,First Day at Work ,Greetings Self-Introdution&Small Talks ,Describing Your Company