หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ ประจำปี 2562


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 , 11:39:57     (อ่าน 829 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำบุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 100 คน เข้าร่วม พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562  โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี

             พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ ภายหลังจากถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากนั้น อัญเชิญประดิษฐานบนรถบุษบก และรถบุปผาชาติ เคลื่อนขบวนออกจากท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมในพิธีรอรับเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เพื่อประดิษฐานไว้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และจะได้อัญเชิญเข้าร่วมขบวนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 จากนั้นจะได้อัญเชิญนำไปทอดถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

สวท.อุบลราชธานี / ข้อมูลข่าว