หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯให้การต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 , 11:45:12     (อ่าน 1,053 ครั้ง)  


ม.อุบลฯให้การต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีโดยมี ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบของที่ระลึก ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรสังกัดสำนักงานคณะฯ ศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติระหว่างกัน เพื่อนำประเด็นมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น