หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 มิถุนายน 2562 , 14:52:29     (อ่าน 999 ครั้ง)  


ม.อุบลฯจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

          วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมมอบรางวัลประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

         ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ รวมถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดหลักสูตร และกฎระเบียบในคู่มือที่ได้รับขอให้ศึกษาคู่มือต่าง ๆ พร้อมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรียนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักวิทยบริการ แนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และแนะนำสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา