หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลฯ จิตอาสา พร้อมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีเส้นจราจรต้อนรับน้องใหม่ กันเกรา ช่อที่ 32


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 มิถุนายน 2562 , 15:47:07     (อ่าน 877 ครั้ง)  


           องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการ แต้มสี เติมฝัน กันเกรา ช่อที่ 32 โดยมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำบุคลากร และนักศึกษา ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนน ทาสีฟุตบาท เส้นทางจราจร เตรียมพร้อมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่จะเปิดภาคการศึกษาวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

          ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า โครงการแต้มสี เติมฝัน กันเกรา 32 เป็นกิจกรรมที่ สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษาจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน เป็นการเตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยต้อนรับนักศึกษาใหม่ ที่จะเข้ามาศึกษา ปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันรุ่นที่ 32 กำหนดกิจกรรม แบ่งเป็น การทำความสะอาดเก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ ทาสีฟุตบาท เส้นทางจราจร บริเวณเส้นทางถนนประตูเข้า-ออก ประตู 1 และประตู 2 พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อความสวยงาม ลดการเกิดอุบัติเหตุมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงกฎระเบียบวินัยจราจร ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี แก่เยาวชน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมครั้งนี้ ทุกคนต่างมาด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

          ในส่วนของวัสดุ​อุปกรณ์แปรงทาสี​และสี​ไม้กวาด ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนพร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนํา ​กำกับดูแลจนกิจกรรมแล้วเสร็จ

          นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมโครงการที่ดีในการทำงานจิตอาสาร่วมกัน สิ่งที่ได้นอกจากมีทัศนียภาพที่สวยงาม ยังเป็นการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว