หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ว่าที่บัณฑิต ม.อุบลฯ อานันต์ ขยันการ ชนะเลิศประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 มิถุนายน 2562 , 23:26:23     (อ่าน 2,682 ครั้ง)  


           นายอานันต์ ขยันการ ว่าที่บัณฑิตคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชนะเลิศ การประกวดตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แนวความคิด "มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่น และเป็นปัญญาของแผ่นดิน" โอกาสนี้ ดร.จรวยพร แสนทวีสุขรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำ นายอานันต์ ขยันการ เข้ารับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง ก้าวสู่ปีที่ 30 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งครบรอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

           นายอานันต์ ขยันการ ว่าที่บัณฑิตเจ้าของผลงาน กล่าวว่า ตนคิดโจทย์ตามแนวคิดที่ว่า "มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน เป็นหลักของท้องถิ่น และเป็นปัญญาของแผ่นดิน" โดยออกแบบตราสัญลักษณ์ ให้รู้สึกถึงการเฉลิมฉลอง ความสุข ความงดงาม ในวาระครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนำสีประจำมหาวิทยาลัยมาไล่เฉดสี เพื่อให้สดุดตาผู้พบเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเข้ากับยุคสมัย โดยมีองค์ประกอบส่วนต่างๆ ดังนี้ อักษรตัวเลข 30 นำเสนอผ่านเส้นอันชดช้อยงดงาม ผ่านรูปทรงของพญานาค ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำ ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่น โดยมี ป้ายมหาวิทยาลัย อยู่กลางเลขศูนย์ สื่อถึงศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งมีสัญลักษณ์คนจับมือโอบล้อมป้ายมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในชุมชน อีกทั้ง ยังมีสายน้ำหลักที่หล่อเลี้ยงชาวอีสานซึ่งไหลผ่านแม่น้ำ 3 สาย ได้แก่ โขง ชี มูล  นอกจากนี้ ในตราสัญลักษณ์มีช่อกันเกราที่ออกดอก ซึ่งสื่อถึงนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ดอกตูม คือ นักศึกษาที่กำลังศึกษาเรียนรู้ มุมานะ อดทนรอวันเบ่งบาน ส่วนดอกบาน คือบัณฑิต ผู้เป็นปัญญาของแผ่นดิน ผลิบาน งดงาม รับใช้สังคม และประเทศชาติ

          นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายอานันต์ ขยันการ ว่าที่บัณฑิตคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่สามารถใช้ความรู้และทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพตลอดระยะเวลาที่ศึกษา อานันต์ ยังเป็นผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการออกแบบ คว้ารางวัลระดับประเทศที่หลากหลาย เป็นบัณฑิตนักกิจกรรมที่มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม (ผลการเรียน 3.97)  นับเป็นว่าที่บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 พร้อมที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 นี้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว