หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            



ม.อุบลฯ อบรมเตรียมสอบ UBU TEST เตรียมพร้อม เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 5 มิถุนายน 2562 , 10:47:15     (อ่าน 1,207 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ อบรมเตรียมสอบ UBU TEST
เตรียมพร้อม เพิ่มพูน ความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ
 

          ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์  จัดการอบรมเตรียมสอบ UBU TEST เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ภาษาอังกฤษ และเป็นแนวทางในการทำข้อสอบแก่ผู้สมัคร ที่เข้าทดสอบทักษะความสามารถด้านภาษษอังกฤษ UBU TEST ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร และห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3อาคารสำนักงานอธิการบดี

          ทั้งนี้ การจัดอบรมเตรียมสอบ UBU TEST เพื่อเป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในแต่ละระดับชั้นการศึกษา ซึ่งในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้”โดยมีเนื้อหาการอบรมประกอบ ด้วย หลักไวยากรณ์ (Grammar)การเขียน (Writing)การอ่าน (Reading) และการฟัง (Listening) ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและอยากพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย