หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            อธิการบดีและบุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและแสดงความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 4 มิถุนายน 2562 , 14:13:24     (อ่าน 823 ครั้ง)  


อธิการบดีและบุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและแสดงความเคารพหน้า

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

--------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและแสดงความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การการกุศล องค์กรภาคเอกชน นายสมาคม ประธานชมรม ประธานมูลนิธิ และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและแสดงความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว