หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.แพทย์ ม.อุบลฯร่วมพิธีขอขมา รับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่ ส่งต่อร่างจากมือต่อมือของศิษย์ทุกคน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 3 มิถุนายน 2562 , 23:22:05     (อ่าน 1,089 ครั้ง)  


            เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) พร้อมใจร่วมพิธีขอขมา รับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่  น้อมสำนึกในพระคุณครูผู้เสียสละร่างกาย เพื่อการศึกษา โดยมี นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำคณาจารย์ และนักศึกษา กว่า 200คน เข้างานพิธี ภาพของนักศึกษาตั้งแถวทอดยาวส่งร่างอาจารย์ใหญ่ จากร่างต่อร่าง ส่งผ่านมือต่อมือของลูกศิษย์ทุกคน จากห้องมหกายวิภาคศาสตร์ ไปยังรถรับส่งที่จอดบริเวณหน้า อาคารสมจิตต์  ยอดเศรณี ซึ่นับเป็นภาพที่สุดตราตรึงใจยิ่ง

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์  อาจารย์ประจำวิชากายวิภาคศาสตร์ กล่าวว่า พิธีขอขมา รับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่  จัดขึ้น ภายหลังจากนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 (ปีที่ 4 ในปัจจุบัน) ได้ศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่แล้วเสร็จ ซึ่งต้องนำกลับไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยก่อนนี้ เมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2562 นักศึกษาแพทย์ฯ ชั้นปีที่ 4  ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้กลับมาทำความสะอาดร่างอาจารย์ใหญ่ที่ตนศึกษา ต่อเรียงเรือนร่างให้สมบูรณ์ที่สุด ก่อนห่อด้วยผ้าขาว พร้อมกราบลาอาจารย์ใหญ่  โดยมีนักศึกษารุ่นน้อง ปี 2 และ ปี 3 ช่วยรุ่นพี่จนแล้วเสร็จ  นับเป็นภาพแห่งความประทับใจ ของศิษย์ทุกคนที่สำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่  ปัจจุบัน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 44ร่าง แบ่งเป็นร่างคนจำนวน 24ร่าง และร่างโครงกระดูก จำนวน 20 โครง นับว่าท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้เสียสละร่างกาย เพื่อการศึกษา นำมาสู่การเรียนรู้ระบบร่างกายมนุษย์ สู่การดูแลรักษาชีวิตของผู้คนต่อไป

             นางสาวจุฬาลักษณ์  อุตอามาตย์  นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3ผู้ดำเนินรายการประกอบลำดับพิธี กล่าวว่า ตนรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานพิธี คำกล่าวขอขมา และบทไหว้ครู คือความรู้สึกและคำมั่นสัญญาของเหล่านักศึกษาทุกคน ที่จะตั้งใจปฏิบัติ ศึกษาเรียนรู้ร่างของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่างของท่าน เปรียบดังตำราเล่มใหญ่ที่เราศึกษาได้อย่างไม่จบสิ้น เราจะจดจำและสำนึกในพระคุณอาจารย์ใหญ่ เทิดทูนไว้ในใจตลอดไป

               นางสาวชยาภา เบญจถาวรอนันต์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมงานพิธี ครั้งนี้ ในภาคการศึกษานี้ นักศึกษาปี 2ทุกคน จะได้ศึกษาร่างของอาจารย์ คำขอขมา และบทไหว้ครูจะจารึกในความทรงจำของศิษย์ทุกคน สิ่งที่เราสัมผัสได้ในการรับส่งร่างอาจารย์มีน้ำหนักที่หนักมาก อีกร่างที่ศึกษาเสร็จแล้วมีน้ำหนักค่อนข้างเบา ซึ่งทุกคนต่างเคลื่อนย้ายอาจารย์อย่างระมัดระวัง และยกมือไหว้ขออนุญาตท่านทุกครั้งที่สัมผัส เหมือนมีพลังที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้ศิษย์มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาทุกอณูในร่างของท่าน ประสบความสำเร็จในวิชาชีพต่อไป

                                                               เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว