หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            รายงานผลการดำเนินโครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To Corruption) ประจำปี 2562


โพสต์โดย : ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐกุล     วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 , 11:03:42     (อ่าน 804 ครั้ง)  


ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To Corruption) ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องแกรนบอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ 2 กิจกรรม ดังนี้

1. การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการร่วมกันระหว่างอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ/สำนัก และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

2. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการบริหารและปฏิบัติงานที่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล”โดย นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ/สำนัก เข้าร่วมรับฟัง

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต (UBU Say No To Corruption) ประจำปี 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2