หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมกฎหมายสำหรับครูผู้สอนวิชากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 , 10:56:17     (อ่าน 1,463 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดอบรมกฎหมายสำหรับ

ครูผู้สอนวิชากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2

              วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.)จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมกฎหมายสำหรับครูผู้สอนวิชากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และครูผู้สอน สามารถนำความรู้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยมี อาจารย์ขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำคณาจารย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พร้อมกล่าวเปิดการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 67  คน จัด ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             ทั้งนี้ การอบรม ได้แบ่งเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 นั้นได้จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และ รุ่นที่ 2 วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นครูมัธยมผู้สอนวิชากฎหมาย สังคมศึกษา จากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครพนม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร  และดำเนินการจัดอบรมโดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามภารกิจหลักมหาวิทยาลัย ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน