หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ วันวิสาขบูชา และวันวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรี ในมิติพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2562


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 , 16:45:51     (อ่าน 850 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ วันวิสาขบูชา และวันวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรี

ในมิติพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2562

-------------------------------

          นางรติมา  จึงจิตรักษ์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา และวันวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรี ในมิติพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2562” โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานและนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การการกุศล องค์กรภาคเอกชน นายสมาคม ประธานชมรม ประธานมูลนิธิ องค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง และภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ สาธิตการบรรยายธรรมและสาธยายพระไตรปิฎก และประธานฝ่ายสงฆ์นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง 3 รอบ ณ วัดมหาวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

--------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว