หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลฯจับมือชุมชน รวมพลังจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนน


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 , 15:46:15     (อ่าน 926 ครั้ง)  


               

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมใจร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนประตู 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยรับเกียรติจาก ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน และ นายอุทัย เกษมทาง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค กล่าวรายงาน และพร้อมใจทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นผิวถนนบริเวณส้นทางด้านข้างมหาวิทยาลัย ซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐเอกชน ชุมชน และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

              ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ หมวดทางหลวงวารินชำราบ สถานีตำรวจภูธรย่อยเมืองศรีไค พร้อมใจสวมเสื้อเหลืองร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำความสะอาดทางสาธารณะรอบมหาวิทยาลัยฯ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  กิจกรรมแบ่งเป็นการนำอุปกรณ์การทำความสะอาด พร้อมทั้งเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการตกแต่ง ปรับปรุง ทำความสะอาดขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงถนน ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ ภูมิทัศน์ถนนเส้นทางประตู 3 ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร

                ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสา ดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้ช่วยเหลือสังคมและทำประโยชน์แก่ส่วนรวม อันเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว