หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักศึกษา ม.อุบลฯ ได้รับโอกาสร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้โบราณราชประเพณี และร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 , 15:07:18     (อ่าน 1,003 ครั้ง)  


นักศึกษา ม.อุบลฯ ได้รับโอกาสร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้โบราณราชประเพณี

และร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

--------------------------------------

          นายธานุวัฒน์ ม่วงอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาภายใต้ทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 5 ได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

          ข้าพเจ้ารู้สึกปีติใจและเป็นเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับโอกาสจากทางมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้โบราณราชประเพณีและร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกช่วงกลาง พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ในครั้งนี้

          การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เช่น การสรงน้ำมุรธาภิเษก การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และการเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและน่าหวงแหนของชาติ ตลอดจนเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ทั่วโลกได้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่เคียงคู่ชาติไทยมาช้านาน การได้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติยิ่ง ทั้งยังเป็นการร่วมสืบทอด สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติอีกช่องทางหนึ่ง

          นอกจากนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมจิตอาสาภายใต้โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการบริการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พื้นที่จัดงานพระราชพิธีและโรงครัวพระราชทาน (โรงเรียนวัดบวรนิเวศ) การทำจิตอาสาข้างต้นนำมาซึ่งความปลาบปลื้มเป็นที่สุด เนื่องด้วยเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและถวายงานสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดียิ่ง

          ท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การได้เข้าเฝ้าฯรับเสด็จพระองค์ท่าน แม้นจะเป็นเพียงเสี้ยววินาทีก็ยังความปลื้มปีติมาสู่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองควบคู่กับหลักคุณธรรมในการตอบแทนบ้านเมืองอย่างเต็มกำลังความสามารถ จะรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต และที่สำคัญจะจดจำว่าครั้งหนึ่งในชีวิตข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติในครั้งนี้ และจะถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณ พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมพระบารมีต่อไป

          และนายธานุวัฒน์ ม่วงอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาภายใต้ทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 5 ยังได้รับโอกาสในการให้สัมภาษณ์และออกทีวีช่อง Sky News UK ของประเทศอังกฤษ และได้ลงข้อความเผยแพร่ในคอลัมน์ Thailand's newly crowned king in spectacular parade ที่สัมภาษณ์โดยคุณ Siobhan Robbins ผู้สื่อข่าว South East Asia correspondent ด้วย

สามารถติดตามชมได้จากลิงค์ https://news.sky.com/story/thailands-newly-crowned-king-in-spectacular-parade-11712601

ลิงค์ข่าวที่ออกรายการข่าวสามมิติขณะรอเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 https://www.youtube.com/watch?v=C8eCjZojzXs&feature=youtu.beรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1