หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            Outline Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ นศ.ปี 4 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 , 14:15:26     (อ่าน 989 ครั้ง)  


Outline Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ นศ.ปี 4

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ

เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการบริการวิชาการสัปดาห์วิถีคนเมืองและการออกแบบ Urbanization and design 2019 และนิทรรศการจัดแสดงงานศิลปนิพนธ์ :Outline Exhibition โดยมี  รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ซึ่ง นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้

            ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ศึกษามาตลอดหลักสูตรมาจัดแสดง โดยนำเสนอในรูปแบบศิลปนิพนธ์และนำวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน และลุ่มน้ำโขง รูปแบบการออกแบบอารยสถาปัตย์กรรมและการออกแบบ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านการจัดนิทรรศการให้กับนักศึกษา และรวมถึงการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์บนรากฐานการอนุรักษ์ พัฒนาต่อยอดทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น มารับใช้วิถีสังคมใหม่ โดยจัดแสดงผลงานสู่สาธารณะชน นับว่าเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพออกแบบ และแสดงผลงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากผู้ชมนิทรรศการ

            โดยผู้เข้าชมนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ นอกจากจะได้ชม นิทรรศการจัดแสดงงานศิลปนิพนธ์ : Outline Exhibitionของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้ว ยังมีการจัด ประกวด Top teen model การนำเสนอผลงานของนักศึกษา การแสดงแฟชั่นโชว์  การแสดงดนตรีสด และกิจกรรมเวิร์คช็อปจากกลุ่มวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์