หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะศิลปศาสตร์ มอุบลฯ เล่าประสบการณ์ช่วยเหลือภัยพิบัติข้ามแดน ร่วมเสวนา การเมืองเรื่องภัยพิบัติและความรู้ในการจัดการ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 , 14:54:12     (อ่าน 790 ครั้ง)  


คณะศิลปศาสตร์ มอุบลฯ เล่าประสบการณ์ช่วยเหลือภัยพิบัติข้ามแดน
ร่วมเสวนา การเมืองเรื่องภัยพิบัติและความรู้ในการจัดการ
 

          วันเสาร์ที่ 27เมษายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค และ อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด ในฐานะตัวแทนศูนย์ระดมคณะทำงานศูนย์ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป.ลาว ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การเมืองเรื่องภัยพิบัติและความรู้ในการจัดการ” พร้อมนี้ ได้มีการแบ่งปันเล่าประสบการณ์ของคณะทำงานของศูนย์ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติข้ามพรมแดน ในกรณีเขื่อนแตกในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย ได้แก่ อาจารย์พัน พงษ์ผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู ภูศรี อาจารย์ Loylounant Oudhomyath ท่านผู้ใหญ่บ้านทศพล ไกรพันธ์ และภรรยา  พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา 4 คน ในโครงการสัมมนา ชุมชนท้องถิ่นใต้ขอบฟ้าอุษาคเนย์ ครั้งที่ 7 จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับองค์กรพาคี

          สำหรับการเสวนา อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความสำเร็จของศูนย์ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติข้ามพรมแดน ในกรณีเขื่อนแตกในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วงระยะประมาณ 1เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561เกิดจากปัจจัยสำคัญ 3ประการ คือ (1) การสื่อสารเรื่องภัยพิบัติด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและทัศนคติของสาธารณะที่มีต่อการสูญเสียของประเทศเพื่อนบ้าน (2) ระดับของการสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติข้ามพรมแดน ได้แก่ ระดับภายในประเทศ และระดับระหว่างประเทศโดยอาศัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (3) การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม : มุมมองทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ ความช่วยเหลือระหว่างรัฐ และความช่วยเหลือระหว่างประชาชน พบว่า การให้ความช่วยเหลือระหว่างประชาชนทำให้พรมแดนระหว่างรัฐเกิดความอ่อนตัวและมีความยืดหยุ่นมากกว่าการติดต่อระหว่างรัฐ 

          ในโอกาสนี้ ศูนย์ระดมคณะทำงานศูนย์ระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย สปป.ลาว ได้รวบรวมข้อเขียนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติข้ามพรมแดนพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือเล่มเล็ก ชื่อ “เราอยากช่วยเพิ่น : เล่าประสบการณ์ทำงานช่วยเหลือภัยพิบัติข้ามแดน” เพื่อเป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติข้ามพรมแดนครั้งนี้อีกด้วย