หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน นศ.คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 , 13:32:56     (อ่าน 998 ครั้ง)  


คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน นศ.คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6

          วันอังคารที่ 25 เมษายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี  ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ เภสัชกร วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ผู้แทนจากสภาเภสัชกรรม ซึ่งให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธี พร้อมได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และกล่าวถึงการตระหนักและยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมให้ข้อคิดในการจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งชีวิตก่อนที่ ผู้แทนนักศึกษานำนักศึกษากล่าว ให้คำสัตย์