หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            บุคลากร สนอ.พร้อมใจร่วมมุทิตาจิตขอบคุณ รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อดีตอธิการบดี ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 เมษายน 2562 , 23:44:14     (อ่าน 865 ครั้ง)  


               

             สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต ขอบคุณ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อดีตอธิการบดี ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมี นางนลินี  ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง ตัวแทนบุคลากร สำนักงานอธิการบดี กล่าวแสดงความขอบคุณ และมอบของที่ระลึก โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อดีตอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณ บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกคน ที่ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยมาโดยตลอด พร้อมให้ข้อคิดหลักแนวทางในการทำงานแก่บุคลากร ทั้งนี้ ท่านอธิการบดี นับว่าเป็นต้นแบบในการทำหน้าที่ข้าราชการที่ดี 

               ในส่วนของบรรยากาศในงานทุกคนร่วมร้องเพลงแสดงความขอบคุณท่านอธิการบดี และคณะผู้บริหาร  ที่เสียสละเวลาในการทำงาน พัฒนาและสร้างชื่อเสียง มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจและตราตรึงใจยิ่ง ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี   

                                                                     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว