หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลฯร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 เมษายน 2562 , 10:53:10     (อ่าน 749 ครั้ง)  


               

                   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ยงบุญอารีย์ ​อาจารย์​ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์​ นำนักศึกษา จำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม สร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมกำหนด 2 แห่ง คือ ลำห้วยตาหวิด ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานีและลำห้วยข้าวสาร ต.สระสมิง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 24 และ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

                นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การสร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการกักเก็บน้ำตามลำห้วย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ เพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้จังหวัด ยังได้ขยายผลให้ทุกอำเภอดำเนินการ จัดสร้างฝาชะลอน้ำ ครบทุกอำเภอ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสร้างเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็ง และสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน ได้อย่างยั่งยืนเสริมสร้างความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดสร้างฝายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน และความร่วมมือ จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมจัดทำโดยไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด

              ในส่วนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว

ขอบคุณภาพ / SCG Home Solution เมืองวัสดุ