หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 เมษายน 2562 , 17:20:13     (อ่าน 605 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

-----------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 นายสุพัฒน์  เงาะปก หัวหน้างานสวนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด ประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือ ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระราชสมภพ ณ พระราชวังจันท์ เมื่อปีพุทธศักราช 2098 พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ มีพระอัจฉริยภาพและฝีพระหัตถ์ในทางการรบ ทรงตากตรำพระวรกาย ในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ โดยมิได้ว่างเว้น นับตั้งแต่พระชนมายุ 16 พรรษา จัดขึ้น ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว